Súkromná základná škola Lučenec

 

Ako u nás zvoní na hodiny?

1. hodina 7:50 - 8:35
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:50 - 10:35
4. hodina 10:45 - 11:30
5. hodina 11:40
- 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:50 - 14:35
8. hodina 14:40
- 15:25
 
AKTUALITY
/galeria/2017-2018/Exkurzia_Beter/IMG_3975.JPG

Exkurzia Béter

Počas 3. a 4. októbra sa konali 2 prírodovedecké exkurzie pre 2. až 5. ročník Súkromnej základnej školy v Lučenci.
Exkurzie sú spolufinancované z programu Talent Novej Európy 2017, ktorý podporil projekt Petra Nociara (17), študenta septimy na Súkromnom gymnázium v Lučenci. Jeho projekt nesie meno Monitoring a revitalizácia mokrade Béter (2013 – 2018).
Pre deti najprv predstavil obsah exkurzii a množstvo tvorivých úloh na prednáškach, ktoré sa konali osobitne v každej triede ešte pred exkurziou. Následne v utorok, 3. októbra boli na exkurzii 3. a 4. ročník a v stredu 4. októbra sa zúčastnili 2. a 5. ročník.
Cieľom exkurzie bol močiar pri Béteri, významný z hľadiska výskytu veľmi vzácnych druhov vtáctva počas migrácie a hniezdenia a obojživelníkov, obzvlášť troch druhov mlokov. Lokalita sa nachádza medzi Lučencom a Mikušovcami, v tesnej blízkosti priemyselnej zóny Juh. Žiaci si vyskúšali niekoľko metód práce ochranára v praxi a o to viac spoznali našu prírodu v našom okolí.
Počas exkurzie pozorovali avifaunu cez binokuláre, vyskúšali si formu sadenia stromčekov, pozbierali viac ako 5 vriec plných odpadu a dozvedeli sa aj o ďalších metódach pozorovania prírody. Fotky
autor článku: Peter Nociar, študent Súkromného gymnázia

/galeria/2017-2018/Atletika_NL/P_20171004_131455.jpg

Novohradská liga pre 1.stupeň ZŠ

Naši žiaci sa zúčastnili atletickej súťaže pod názvom Novohradská liga , ktorá sa uskutočnila v stredu 4.10.2017. Všetci si veľmi pekne počínali a získali v prvom rade nové skúsenosti. Niektorí naši žiaci predviedli výkony, ktoré boli odmenené umiestnením: Michal Zachar – 1.miesto -60m, 1miesto -150m, Kristína Pálešová – 2.miesto -600m, 3.miesto- 60m, Laura Nováková – 3.miesto-Skok do diaľky, Laura Drugdová – 3.miesto-600m a v štafete 60m dievčatá – Lea Fehérová, Nina Vargová, Laura Nováková a Ema Cifrová – 3.miesto.Ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.
Žiaci , ktorí reprezentovali: J.Haško, P.Brhlík, L.Drugdová, N.Drugdová, K.Pálešová, L.Fehérová,E.Kamenská, E.Cifrová, A.Engler, J.Janšto, M.Mlynarčík,M.Fulajtár,M.Zachar,D.Drugda, N.Vargová, N.Nociarová,L.Nováková, Fotky
Veľké ďakujem patri Mgr.M.Janštovej za spoluprácu.

/galeria/2017-2018/Europsky_den_jazykov/DSC_3138.JPG

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Aj na našej škole si 26. septembra každoročne pripomíname prečo a ako sa učíme cudzie jazyky, poukazujeme na jazykovú rozmanitosť v Európe a upozorňujeme na dôležitosť medzikultúrneho porozumenia.
Pri tejto príležitosti sa v utorok na našej škole konala škála rôznych aktivít. Deti sa preniesli v každej triede do rozprávky, aby si mohli oprášiť svoje vedomosti z jazykov, alebo sa naučiť niečo nové. Červená čiapočka, Popoluška, Šrek, či tri prasiatka učili deti po nemecky, anglicky, ale aj francúzsky, japonsky, čínsky a rómsky. Zároveň si žiaci prímy až kvarty vyskúšali, aké to je učiť žiačikov našej základnej školy a žiaci kvinty až oktávy sa stali učiteľmi pre nižší stupeň gymnázia .Niektorí si vypočuli rozprávku, pozreli si dramatické vystúpenie svojich spolužiakov a iní sa tešili kvízom, jazykolamom alebo pohybovým aktivitám.
Ďakujeme študentom gymnázia za ich trpezlivosť s mladšími spolužiakmi a učiteľom jazykov za prípravu tohto podujatia. Fotky

galeria/2017-2018/Europsky_den_mobility/01.jpg

Európsky týždeň mobility

Žiaci Súkromnej základnej školy v Lučenci sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Vyvrcholením podujatia bola piatková (22.9.) akcia na Námestí republiky. Od rána sa tam prezentovali športové kluby a deti si tak mohli zahrať futbal, basketbal, hokej, zatancovať si či vstúpiť do ringu. Školáci a škôlkari z mesta Lučenec potom spoločne vytvorili živý nápis „Lučenec v pohybe".
Hosťom tejto akcie bol aj slovenský olympionik Matej Toth, ktorý sa tiež zapojil do živej reťaze.
Program spestrili aj bratia Vikorovci na motokárach, ktorý svojim spolužiakom predviedli svoje umenie jazdy na motokárach.
Deti sa aj napriek pár organizačným problémom zabavili a pohyb im určite nechýbal. Fotky

Autor: Jozef Marcinek

/galeria/2017-2018/Zo_zivota_a_diela_Juliusa_Szaboa/IMG_5734.JPG

Vedomostno-výtvarná súťaž „Zo života a diela Júliusa Szabóa

Dňa 27.9.2017 sa v budove základných škôl v Opatovej uskutočnil VIII.ročník výtvarnej súťaže Zo života a diela Júliusa Szabóa. Cieľom usporiadateľov , ktorými boli Klub priateľov Júliusa Szabóa a mesto Lučenec, bolo priblížiť diela a tvorbu tohto významného Lučenčana žiakom základných a umeleckých škôl, formovať ich výtvarné cítenie a chápanie výtvarných diel. Dať priestor individuálnej tvorivej aktivite žiakov, prehĺbiť ich vedomosti o výtvarnej kultúre regiónu Lučenec a Novohrad a tým pestovať ich zdravý lokálpatriotizmus.
Do súťaže sa prihlásili trojčlenné družstvá šiestich základných škôl v dvoch kategóriách a jedna trojica zo Súkromnej ZUŠ. Prvou časťou súťaže, ktorej predchádzala návšteva výstavy diel autora v Pamätnom dome, bol vedomostný test zo života a tvorby Júliusa Szabóa a v druhej časti mohli žiaci naplno ukázať svoju kreativitu pri realizácii svojho autoportrétu. Nad priebehom súťaže odborným okom dohliadala porota aj s hlavnou organizátorkou súťaže PhDr. Kingou Szabóovou. Pri vyhlasovaní výsledkov súťaže pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková popriala žiakom veľa ďalších úspechov vo výtvarnej tvorbe.
Na prvom mieste sa v prvej kategórii umiestnila ZŠ L. Novomeského, na druhom mieste ZŠ M.R.Štefánika a na treťom mieste Súkromná ZŠ. ZŠ Haličská cesta 7 získala cenu primátorky. V druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila ZŠ L. Novomeského, na druhom mieste ZŠ M.R.Štefánika a na treťom mieste ZŠ a MŠ J.Kármana. V tretej kategórii sa Súkromná ZUŠ umiestnila na prvom mieste. Všetci žiaci na prvých miestach boli ocenení originálom z grafickej tvorby Júliusa Szabóa a ostatní súťažiaci si odniesli milé ceny.
Celá súťaž sa niesla vo veľmi príjemnom kreatívno výtvarnom duchu, za čo patrí poďakovanie hlavnej organizátorke súťaže PhDr. Kinge Szabóovej. Fotky

galeria/2017-2018/OCAP289/P_20170928_090847.jpg

OČAP – didaktické cvičenie

Žiaci Súkromnej základnej školy absolvovali v dňoch 21.9.2017 a 28.9.2017 didaktické hry (OČAP).Vo štvrtok 21.9. mali cvičenie pre zlé počasie v telocvični dve prvácke triedy a jedna druhácka a 28.9. tretí, štvrtý a piaty ročník sa prešiel do mestského parku, kde za krásneho počasia súťažili. Program bol bohatý a pestrý na rôzne aktivity. Venovali sa získavaniu teoretických a praktických vedomostí v rôznych oblastiach: dopravná výchova, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode. Žiaci boli plní očakávaní. Rozdelenie bolo do šiestich skupín, kde každú skupinu mal na starosti jeden pedagóg. Bolo pripravených 6 stanovíšť, na ktorých museli plniť rôzne úlohy. V rámci týchto aktivít získavali body a na záver bolo vyhodnotenie, kde boli všetci odmenení sladkou cennou.
Ďakujem veľmi pekne pani učiteľkám a vychovávateľkám za spoluprácu.

Fotky 21. septembra 2017
Fotky 28. septembra 2017

/galeria/2017-2018/Navsteva_Pamatneho_domu_Juliusa_Szaboa/Pamätný dom.jpg

Návšteva Pamätného domu Júliusa Szabóa

V pondelok 18. septembra 2017 v rámci výtvarnej výchovy navštívili žiaci 5.ročníka Súkromnej základnej školy a tiež študentky Súkromného gymnázia Michaela Matiašová z prímy a Veronika Vinarčíková zo sekundy Pamätný dom Júliusa Szabóa v Lučenci. Žiakov veľmi zaujala kombinovaná technika, pri ktorej maliar vkladal do maľby reliéfne spracovaný medený plech. Okrem krásnych obrazov upútal pozornosť žiakov umelcov maliarsky stojan a tiež umelcovo kreslo, v ktorom rád premýšľal a odpočíval. Žiaci si po prehliadke v umelcovom dome odniesli veľa príjemných zážitkov.
Aj touto cestou ďakujeme Kinge Szabóo, ktorá so zanietením oboznámila našich žiakov so životom a dielom svojho manžela. Fotky

/galeria/2017-2018/Otvorenie_sk_roka/P1170069.JPG

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Spoza oblakov privítalo zubaté septembrové slnko nových aj staronových žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Lučenci.
Hymnou Slovenskej republiky sme otvorili ďalší školský rok, hudbou a poéziou boli privítaní prváci a ich rodičia, noví kolegovia ako aj všetci pracovníci súkromných škôl.
Po príhovore riaditeľky SZŠ, ktorá predstavila nových žiakov, pedagógov i vychovávateľov a krátko predstavila aktivity, ktoré ich počas nasledujúceho roku čakajú, sa ujala slova riaditeľka SG. Poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom za prípravu nového školského roku a po predstavení svojich kolegov zaželala všetkým úspešný školský rok. Následne pozvala netrpezlivých žiakov so svojimi triednymi učiteľmi do tried, aby sa dozvedeli že ich zajtra
čakajú triednické hodiny, nové učebnice, nový školský poriadok a hlavne veľa nových zážitkov. Fotky

Holokaust 9.9. 2017 - náš film

9.9. 2017 Vás srdečne pozývame do synagógy v Lučenci na predstavenie školského filmu Holokaust v Lučenci a uvedenie projektu Cesta neznáma.